top of page

קבוצת לימוד בטקסטים פמיניסטים

קבוצות.png

הובלה: ד"ר חגית שחר-פרירא (על חגית)

שמונה מפגשי לימוד בטקסטים פמיניסטים בקבוצה קטנה בהנחיה קרובה. בקבוצה נקיים מפגש אינטימי עם טקסטים מחוללי שינוי של הפמיניזם, מהמאבק על זכות הבחירה, דרך סוגיות בפמיניזם ליברלי והנחות כגון: "שונות אבל שוות", ועד לעיסוק של הפמיניזם בתרבות, דת, אימהות, צבא וביטחון, פורנוגרפיה ומיניות.

מתי ואיפה?

אין עדיין מועד לקבוצה חדשה

קבוצה קטנה הפתוחה לגברים ונשים.

מובילת הקבוצה: ד"ר חגית שחר-פרירא, יועצת ארגונית, מנחת קבוצות וד"ר למגדר.

עלויות:

מספר המקומות מוגבל

עדיין תאריכים חדשים

bottom of page